A dniach 2 – 5 listopada Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie dr hab. inż. kpt.ż.w. Wojciech Ślączka i Prorektor ds. Nauki dr hab. inż. Artur Bejger wzięli udział w Międzynarodowym Forum Przedstawicieli Władz Morskich Uczelni Wyższych oraz Sympozjum Naukowym połączonymi z uroczystymi obchodami jubileuszu 60lecia Zhejiang Ocean University w Chinach.

Uczestnicy zjazdu, którzy przyjechali do Zhousan z całego świata, dyskutowali na temat szeroko rozumianej współpracy pomiędzy uczelniami m.in. w zakresie dydaktyki, realizowanych praktyk, kształcenia i wymiany studentów, a także wymieniali swoje doświadczenia z obszaru naukowo – badawczego.
Była to również doskonała okazja do promocji i przedstawienia oferty naszej uczelni na arenie międzynarodowej.