W dniach 10-14 września 2018 roku odbyła się 5 sesja Podkomitetu ds. Ładunków i Kontenerów (CCC - Carriage of Cargoes and Containers) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w siedzibie głównej w Londynie.

W obradach uczestniczyli delegaci z ponad 70 krajów z całego świata, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych zajmujących się bezpieczeństwem transportu morskiego.

Członkiem delegacji polskiej była dr inż. Małgorzata Szyszko – kierownik Zakładu Techniki i Technologii Transportu z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Akademii Morskiej w Szczecinie.

Podkomitet CCC zajmuje się zagadnieniami bezpiecznego transportu wszelkiego rodzaju ładunków, a szczególnie kontenerów.

Na 5 sesji delegatka uczestniczyła w pracach podkomitetu i powołanych grupach roboczych dotyczących następującej tematyki:

  • prace nad przyjęciem zaproponowanych zmian do Kodeksu IGF i opracowaniem wytycznych dla paliw o niskiej temperaturze zapłonu,
  • prace nad przyjęciem zaproponowanych zmian do Kodeksu IGC,
  • prace nad przyjęciem ujednoliconych interpretacji (IACS) do postanowień IMO dotyczących bezpieczeństwa, ochrony i środowiska w odniesieniu do odpowiednich konwencji, a dotyczących głównie Kodeksu IGF i IGC,
  • prace nad przyjęciem poprawek do Kodeksu CSS,
  • zapoznanie się z raportami dotyczącymi incydentów z udziałem ładunków niebezpiecznych w opakowaniach występujących na statkach lub w obszarach portowych.


Ponadto bezpośrednio z IMO zostały przywiezione publikacje (IMO i IACS), które zostały przekazane do czytelni Biblioteki Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie.