Z zadowoleniem informujemy, że dnia 13.04.2018 roku w ramach "Wiosennego Quizu Językowego" wylosowano nagrody.

Pomocnicy w osobach studentów I roku MiBM L01 Mateusza Stachowiaka, Piotra Pacewicza oraz Krzysztofa Reka wylosowali nagrody dla następujących uczestników Quizu:

  1. Katarzyna Bany - 2 Ratownictwo L01
  2. Aleksandra Tomys - 1 MiBM L03
  3. Sandra Piechut - 3 EPJ

Wszyscy udzielili 100% poprawnych odpowiedzi. 

GRATULUJEMY ! Dziękujemy za udział.
Zespół SNJO AM w Szczecinie