Nauczyciel akademicki, pracownik Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, nasza koleżanka - Marta Barańska potrzebuje naszej pomocy. Wystarczy 1% podatku! Proste, prawda? Wystarczy, rozliczając PIT wpisać numer KRS: 0000 441 552, cel szczegółowy 1%: Marta Barańska. Akcję prowadzi fundacja Podróże bez Granic: 

http://fundacja.podrozebezgranic.pl/info/1983/pomoz-w-leczeniu-marty-baranskiej/