W dniu dzisiejszym w siedzibie firmy Autocomp Management Sp. z o.o., Prezes Zarządu firmy, pan Krzysztof Hładyszewski oraz Prezes Zarządu Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o., pan Konrad Frontczak, podpisali umowę udzielenia firmie Autocomp trzech licencji, umożliwiających zastosowanie systemu PNDS m.in. w portach morskich.

System Pilotowo-Dokujący PNDS to urządzenie opracowane przez kadrę naukową Akademii Morskiej w Szczecinie, które pozwala na precyzyjne określanie w czasie rzeczywistym odległości oraz kąta burty statku względem nabrzeża. Jest to istotne podczas ostatniej fazy cumowania statków do nabrzeża. Duża masa zbiornikowców czy promów powoduje, że w razie błędnie przeprowadzonego manewru może dojść do uszkodzenia statku czy nabrzeża. Ponadto, transport ciekłego gazu ziemnego (LNG) wiąże się ze zwiększonym ryzykiem pożaru bądź eksplozji.

Na tle rozwiązań konkurencyjnych, PNDS jest zdecydowanie najbardziej precyzyjnym urządzeniem, gdzie błąd pomiaru jest stale taki sam. Alternatywne rozwiązania nie gwarantują dobrej stabilności działania.

Firma Autocomp Management Sp. z o.o. zamierza wdrażać system w europejskich portach.