Akademia Morska w Szczecinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na "Dni otwarte" w terminie 17-18 kwietnia 2015r. - to świetna okazja do poznania specyfiki Uczelni i podjęcia trafnych decyzji dotyczących wyboru studiów.

PROGRAM ZWIEDZANIA
Wydział Nawigacyjny (WN) budynek przy ul. Wały Chrobrego 1-2
 • Symulator Dynamicznego Pozycjonowania (DP) (sala 412)
 • Symulator Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) (sala 411) umożliwia prowadzenie łączności alarmowej i rutynowej pomiędzy stanowiskami w pełnym systemie łączności
  w godz. 15.05 - 16.00
 • LNG Centrum Szkolenia p. II, (sala 214) z symulatorem LNG (skroplonego gazu ziemnego) - miejsce szkoleń osób obsługujących terminale LNG; pierwsze w Polsce i jedyne w tej części Europy
 • Symulator Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) (sala 307)
 • Symulator ECDIS (sala 208 lub 213) (sala 208 lub 213) nawigacyjny system wspomagania decyzji, wykorzystujący mapy elektroniczne z danymi o ruchu i pozycją jednostki wspomaga oficera nawigacyjnego w sterowaniu i zarządzaniu trasą, podnosząc poziom bezpieczeństwa jednostki
 • Symulator Inspekcji Statku (DNV) (sala 131)
 • Instytut Geoinformatyki (sala 33) - pokaz sprzętu specjalistycznego
Planetarium (sala 218) budynek przy ul. Wały Chrobrego 1-2

Ilustrowany legendami pokaz nieba północnego, równikowego i południowego.

Wydział Mechaniczny (WM) budynek przy ul. Wały Chrobrego 1-2
 • Symulator Siłowni Okrętowej (sala 274, p. II) - pełnozadaniowy symulator w wersji sprzętowej - prezentacja trójwymiarowa pomieszczeń siłowni, umożliwia wirtualne prowadzenie czynności operacyjnych w obsłudze siłowni okrętowej.
 • Laboratorium Siłowni Okrętowej (hala) - prawdziwy silnik i urządzenia monitorujące jego pracę
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu budynek przy ul. H. Pobożnego 11
 • Laboratorium Ładunkoznawstwa (sala 227) - wyposażone w przyrządy i urządzenia do określania właściwości ładunków w aspekcie bezpiecznego przewozu, tj. granica płynności, temperatura zapłonu, wilgotność i inne
Wydział Nawigacyjny (WN) budynek przy ul. Wały Chrobrego 1-2
 • Symulator nawigacyjno-manewrowy Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego (sala 412) - wirtualne porty, wirtualne statki, "bujający" mostek kapitański
  w godz. 12.30 – 14.00
 • Symulator Dynamicznego Pozycjonowania (DP) (sala 412)
  w godz. 12.00 – 14.00
 • Symulator Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) (sala 411) umożliwia prowadzenie łączności alarmowej i rutynowej pomiędzy stanowiskami w pełnym systemie łączności
 • Europejskie Centrum Szkolenia LNG (sala 214) z symulatorem LNG (skroplonego gazu ziemnego) - miejsce szkoleń osób obsługujących terminale LNG; pierwsze w Polsce i jedyne w tej części Europy
 • Symulator Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) (sala 307)
 • Symulator ECDIS (sala 208 lub 213) nawigacyjny system wspomagania decyzji, wykorzystujący mapy elektroniczne z danymi o ruchu i pozycją jednostki wspomaga oficera nawigacyjnego w sterowaniu i zarządzaniu trasą, podnosząc poziom bezpieczeństwa jednostki
 • Symulator Inspekcji Statku (DNV) (sala 131)
 • Instytut Geoinformatyki (sala 33) - pokaz sprzętu specjalistycznego.
Planetarium (sala 218) budynek przy ul. Wały Chrobrego 1-2

Ilustrowany legendami pokaz nieba północnego, równikowego i południowego.

Wydział Mechaniczny (WM) budynek przy ul. Wały Chrobrego 1-2
 • Symulator Siłowni Okrętowej (sala 274, p. II) - pełnozadaniowy symulator w wersji sprzętowej - prezentacja trójwymiarowa pomieszczeń siłowni, umożliwia wirtualne prowadzenie czynności operacyjnych w obsłudze siłowni okrętowej.
 • Laboratorium Siłowni Okrętowej (hala) - prawdziwy silnik i urządzenia monitorujące jego pracę.
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu budynek przy ul. H. Pobożnego 11
 • Laboratorium Ładunkoznawstwa (sala 227) - wyposażone w przyrządy i urządzenia do określania właściwości ładunków w aspekcie bezpiecznego przewozu, tj. granica płynności, temperatura zapłonu, wilgotność i inne.
Wszyscy zainteresowani studiowaniem w Akademii Morskiej w Szczecinie będą mogli uzyskać w dziekanatach odpowiedzi na pytania dotyczące rekrutacji i szeroko rozumianych spraw studenckich.