Dziekan Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie zaprasza na seminarium, którego tematem będą prelekcje:

  1. dr inż. Leszka Chybowskiego (IESO) na temat „Wybranych aspektów zarządzania innowacją”,
  2. mgr inż. Rafała Laskowskiego (Studium Doktoranckie) na temat „Analizy ważności elementów silnika okrętowego z uwzględnieniem konsekwencji uszkodzeń”.
Seminarium odbędzie się w dniu 12.02.2015 r. (czwartek) o godzinie 1000 w Sali Senatu (ul. Wały Chrobrego 1-2).