Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W dniu 25 listopada 2010 r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium nt. „Model systemu logistycznego Polski jako droga do komodalności transportu w Unii Europejskiej”.
W dniu 17.11.2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniu konsolidacji polskiego rynku kolejowego cargo.
W debacie panelowej pt. „Nowe technologie w logistyce morskiej” na II Konferencji Naukowej LOGISTYKA MORSKA LogMare’10 w charakterze eksperta brał udział pracownik naszego Wydziału.
Informacja o konferencji organizowanej przez Bibliotekę Główną Akademii Morskiej w Szczecinie

WI-ET Instytut Zarządzania Transportem zaprasza na seminarium dydaktyczne dr hab. Ignacego Chrzanowskiego prof. nadzw. AM nt. "GLOBALIZATION AND THE TRANSPORT INDUSTRY. IS THE GLOBALIZATION REVERSIBLE?",  które odbędzie się 25.11.2010 r. (czwartek) o godz. 9:45 w sali 5 przy ul. Szczerbcowej.