Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Pietrzak O., Systemy transportu pasażerskiego w regionach - funkcjonowanie, kształtowanie, rozwój, Szczecin 2015
Pietrzak K., Towarowy transport kolejowy w Polsce. Konkurencja i konkurencyjność, Szczecin 2015
Centrum Transferu Technologii Morskich zaprasza pracowników AM na szkolenie przedstawiające możliwości finansowania badań i współpracy międzynarodowej ze środków zagranicznych.
Ogłaszamy nabór na SZKOŁĘ LETNIĄ w ramach programu MELES (More Entrepreneurial Life at European Schools finansowanego z programu ERASMUS+)
Zakład Organizacji i Zarządzania AM w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Morski mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej