Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Szczecinie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oddział w Szczecinie oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego organizują VI Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2015.
W tym roku po raz kolejny Akademia Morska w Szczecinie zorganizowała warsztaty rozwijające umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów podczas ogólnopolskiego Design Thinking Week 2015 zorganizowanego i pod partonatem Stowarzyszenia Top 500 Innovators, MNiSW, NCBiR, PARP oraz Ambasady USA w Polsce. Patronat lokalny nad wydarzeniem objął J.M. Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż., kpt. ż.w. Stanisław Gucma, ponadto naszymi lokalnymi partnerami były Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Starostwo Powiatowe w Policach, RCITT ZUT, Business Link Szczecin oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Konkursy na projekty w Horyzoncie 2020 adresowane do AM zostały ogłoszone, część z nich zamyka się już w styczniu 2016.

Od pewnego czasu jest w Polsce głośno o metodzie design thinking, m.in. dzięki festiwalowi Design Thinking Week, który po raz pierwszy odbył się w dniach 20-24 października 2014 roku. W wydarzeniu tym w 2014r. udział wzięło ponad tysiąc osób w 11 miastach Polski wyzwalając w sobie kreatywność, łamiąc schematy i współpracując z innymi, by osiągnąć wspólny, nadrzędny cel na rzecz innych.