Wydział Nawigacyjny

Ogłaszam konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Geoinformatyki na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie.

Ogłaszam konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Oceanotechniki i Budowy Okrętów na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie.