Wydział Nawigacyjny

Ogłaszam konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Oceanotechniki i Budowy Okrętów na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie.
Ogłaszam konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Oceanotechniki i Budowy Okrętów na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie.