Wydział Nawigacyjny

Ogłaszam konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Technologii Morskich na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie.
Ogłaszam konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Nawigacji Morskiej na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie.