Wydział Nawigacyjny

Ogłaszam konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Inżynierii Ruchu Morskiego na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie.