Wydział Nawigacyjny

Nasz wydział zakupił ze środków pochodzących z nagrody w „Konkurs na milion” od firmy StatSoft Polska Sp. z o.o. oprogramowanie STATISTICA ver. 10.0 w ramach licencji Site Licence dla wszystkich studentów, pracowni studenckich i pracowników Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.
Oprogramowanie dostępne jest w polskiej i angielskiej wersji językowej.