Wydział Nawigacyjny

22. października w Warszawie odbyło się IV Forum na temat kształcenia zawodowego geodetów i kartografów.
Konkursy na projekty w Horyzoncie 2020 adresowane do AM zostały ogłoszone, część z nich zamyka się już w styczniu 2016.

Od pewnego czasu jest w Polsce głośno o metodzie design thinking, m.in. dzięki festiwalowi Design Thinking Week, który po raz pierwszy odbył się w dniach 20-24 października 2014 roku. W wydarzeniu tym w 2014r. udział wzięło ponad tysiąc osób w 11 miastach Polski wyzwalając w sobie kreatywność, łamiąc schematy i współpracując z innymi, by osiągnąć wspólny, nadrzędny cel na rzecz innych.

W dniach 12-14 października 2015 odbyło się w budynku Instytutu Geoinformatyki Akademii Morskiej w Szczecinie doroczne seminarium poświęcone oprogramowaniu HYPACK.
Centrum Transferu Technologii Morskich zaprasza pracowników naukowo-badawczych Akademii Morskiej w Szczecinie do udziału w śniadaniu biznesowym, czyli spotkaniu przedstawicieli nauki i biznesu, które ma na celu nawiązanie kontaktów i rozpoczęcie współpracy przy realizacji wspólnych projektów, badań czy zleceń.