Wydział Nawigacyjny

Konkurs dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów, zespołów badawczych Akademii Morskiej w Szczecinie / Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego lub innych osób będących twórcami wyników prac badawczo-rozwojowych albo zamierzających podjąć prace badawcze.
CTTM zaprasza do uczestnictwa w warsztatach pn. „Wprowadzanie wynalazków do obrotu rynkowego. Wymogi i dokumentacja” organizowanych dn. 18 maja (czwartek) w godz: 9:00-17:00 w sali 28 na Wałach Chrobrego.
W dniu 16 marca 2017 roku w Instytucie Nawigacji Morskiej odbyło się wręczenie ceryfikatów ukończenia kursu AutoCAD-advanced. Szkolenie obejmowało sześćdziesiąt godzin zajęć praktycznych z dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Szkolenie prowadził wykładowca - instruktor dr inż. Waldemar Kostrzewa (CadSoft) a zorganizował je i koordynował Instytut Nawigacji Morskiej.
W dniach 6-10 marca 2017 r. odbyło się w Londynie czwarte posiedzenie Podkomitetu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) ds. Bezpieczeństwa Żeglugi, Radiokomunikacji oraz Poszukiwania i Ratownictwa (NCSR). W pracach Podkomitetu, reprezentując delegację Polski, uczestniczył Dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. Paweł Zalewski, prof. AM.
W dniach 2 i 3 marca 2017 roku w hotelu Windsor w Jachrance k. Warszawy odbyło się drugie w kadencji 2016-2020 posiedzenie Konwentu Dziekanów Wydziałów mających uprawnienia doktoryzowania w dyscyplinie geodezji i kartografii.