Wydział Nawigacyjny

Dnia 10 lutego 2016 w Helsinkach, w siedzibie Narodowej Służby Geodezyjnej Finlandii odbyło się, zorganizowane przez Fiński Geodezyjny Instytut Badawczy (FGI), spotkanie kończące projekt ESABALT (Enhanced Situational Awareness to Improve Maritime Safety in the Baltic). Projekt realizowany jest przez partnerów z Finlandii, Szwecji i Polski. Polskę reprezentuje zespół Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie pod kierunkiem dr hab. inż. Zbigniewa Pietrzykowskiego, prof. nadzw. AM.

Centrum Transferu Technologii Morskich zaprasza pracowników AM na szkolenie przedstawiające możliwości finansowania badań i współpracy międzynarodowej ze środków zagranicznych.
W dniu 11 grudnia (poniedziałek) br. w Ośrodku ds. Międzynarodowej Organizacji Morskiej przy Polskim Rejestrze Statków S.A.  odbyło się 5 zebranie ekspertów Sekcji Krajowej ds. czynnika ludzkiego, szkolenia zawodowego i obowiązków wachtowych (HTW).
Ogłaszamy nabór na SZKOŁĘ LETNIĄ w ramach programu MELES (More Entrepreneurial Life at European Schools finansowanego z programu ERASMUS+)