Wydział Nawigacyjny

W październiku ubiegłego roku poinformowaliśmy Państwa, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie został włączony do Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nawigacyjnego przyjmuje dokumenty od 8:00-15:00 w pokoju 131, telefon 735
Dziekan Wydziału Nawigacyjnego zaprasza pracowników i studentów wydziału na prelekcję w ramach Wydziałowego Seminarium Naukowego pt."Zastosowania badawcze i edukacyjne produktów GNSS firmy Spirent Communications", którą wygłosi Pan Dariusz Zmysłowski z firmy Systemics-PAB (dystrybutora Spirent). Prezentacja odbędzie się we środę 07.06.2017 r. w Sali Senatu o godz. 12:30.
Źródła finansowania projektów B+R ze środków UE.
EMIS - Emerging Markets Information Service umożliwia analizę potrzeb rynkowych związanych z wynikami badań naukowych i prac rozwojowych będącą elementem np. planu komercjalizacji wynalazku.