Wydział Nawigacyjny

Przypominamy o przedłużonych terminach na zgłoszenia w ramach programu ERASMUS+

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego oraz CTTM zapraszają pracowników i studentów AM na seminarium z udziałem przedstawicieli firmy Astri Polska. Firma specjalizuje się w projektach z dziedziny elektroniki, optoelektroniki, GNSS, obserwacji satelitarnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. 
Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Centrum Transferu Technologii Morskich, które odbędzie się 16 maja w godz. 10.00-12.00 w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie.

PRODZIEKAN ds. NAUKI WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

zaprasza na wykład
„Knowledge Discovery (high- dimensional data visualisation and visual data mining)”,
„Odkrywanie wiedzy (wizualizacja wielowymiarowych danych i wizualna eksploracja danych)”

który wygłosi

prof.    BORIS   KOVALERCHUK

Professor, Director of Imaging Lab. Department of Computer Science
Central Washington University (USA)

Wykład odbędzie się 09 maja 2016 roku (poniedziałek) o godz. 13.35 w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4 w Sali nr 4.

W 2015 roku zespół badawczo-naukowy pracowników Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego opracował dla firmy Kongsberg Maritime AS aplikację e-learningową systemów K-Bridge i K-Nav ECDIS. Informacja na ten temat została szeroko rozpropagowana w środowisku nawigacyjnym poprzez popularne czasopismo i witrynę internetową Marine Electronics.