Wydział Nawigacyjny

W dniach 30.08-02.09.2016r. w Arłamowie odbyła się kolejna Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Transport XXI wieku'.
Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin zgodnie z decyzją Nr 790/P-DUN/2016 z dn. 17 czerwca 2016 r. uzyskał dofinansowanie na lata 2016-2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Dnia 29.06.2016 r odbyła się na Wydziale Nawigacyjnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie transport Pani mgr inż. Kingi Łazugi nt.: Model optymalnego rozmieszczenia sił i środków do zwalczania rozlewów olejowych"
Dnia 29 czerwca 2016 roku Rada Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie transport Panu dr inż. Wojciechowi Ślączce z Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.
24 czerwca 2016 r. studenci Wydziału Nawigacyjnego, kierunek "Geodezja i kartografia" (rocznik 2012/2013) uzyskali absolutorium.