Wydział Nawigacyjny

Dnia 29.06.2016 r odbyła się na Wydziale Nawigacyjnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie transport Pani mgr inż. Kingi Łazugi nt.: Model optymalnego rozmieszczenia sił i środków do zwalczania rozlewów olejowych"
Dnia 29 czerwca 2016 roku Rada Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie transport Panu dr inż. Wojciechowi Ślączce z Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.
24 czerwca 2016 r. studenci Wydziału Nawigacyjnego, kierunek "Geodezja i kartografia" (rocznik 2012/2013) uzyskali absolutorium.

Przypominamy o przedłużonych terminach na zgłoszenia w ramach programu ERASMUS+

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego oraz CTTM zapraszają pracowników i studentów AM na seminarium z udziałem przedstawicieli firmy Astri Polska. Firma specjalizuje się w projektach z dziedziny elektroniki, optoelektroniki, GNSS, obserwacji satelitarnych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.