Wydział Nawigacyjny

W dniu 23 czerwca 2012 odbyły się w Szczecinie obchody Światowego Dnia Hydrografii. Na zaproszenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, organizatora uroczystości, jednostka hydrograficzna Akademii Morskiej HYDROGRAF XXI wraz z pracownikami Katedry Geoinformatyki uczestniczyła w obchodach. Prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, hydrograf morski kat. A, mgr inż. Natalia Wawrzyniak i mgr inż. Grzegorz Zaniewicz prezentowali wyposażenie hydrograficzne jednostki w tym sondę wielowiązkową GeoSwath Plus, sonar EdgeTech 4125 oraz sonar MS 1000. Jednostkę wizytowało wielu hydrografów w tym Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej kmdr Henryk Nitner.
W dniach 2-6.07.2012 r. w Londynie odbyła się 58 sesja Podkomitetu ds. Bezpieczeństwa Żeglugi (NAV) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

W obradach, w ramach delegacji polskiej, uczestniczyli pracownicy Wydziału Nawigacyjnego: dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. AM i dr inż. Witold Kazimierski, gdzie zaprezentowali innowacyjny nawigacyjny system wspomagania decyzji na statku morskim NAVDEC, opracowany w Akademii Morskiej w Szczecinie.
W dniach 14-15 czerwca 2012 delegacja AM IRM gościła w Zhejiang Ocean University (ZOU) w Chińskiej prowincji Zheijang (archipelag Zhoushan). W trakcie wizyty podpisano umowę o współpracy pomiędzy Instytutem IRM a wydziałem Naval Architecture and Civil Engineering. W imieniu IRM umowę podpisał dyrektor prof. L. Gucma, natomiast gospodarzy reprezentował profesor Xie dziekan wydziału. Gospodarze zostali zaproszeni do rewizyty w Polsce na jesieni tego roku. Umowa intencyjna obejmuje wymianę studentów na studiach 3ciego stopnia oraz wymianę profesorów.
W dniach 11-12.06 Odbyło się międzynarodowe seminarium International Marine Technologies Workshop na Uniwersytecie Nottingham w Ningbo (Chiny).
W seminarium uczestniczyło około 100 osób bezpośrednio związanych z branżą morska (firmy technologiczne jak Ulstein, Hyundai, Samsung, firmy doradcze i zarządzające jak Lloyds czy R+) firmy technologii elektronicznych (Levonic, IBM) oraz szereg uniwersytetów (Nottingham, AM,WHUT i inne).
W dniu 12.06.2012 prof nzw. dr hab inż. Lucjan Gucma oraz dr inż. Maciej Gucma brali udział w naradzie technicznej połączonej z wizytą w centrum VTS Ningbo. VTS objęty administracją morska ChRL zajmuje obszar na morzu Południowochińskim na zatoce Hangzhou pomiędzy lądem a archipelagiem Zhoushan. Średnio w roku w obszarze odpowiedzialności Ningbo VTS znajduje się ok 80 tys statków >3000t, oraz niekreślona liczba mniejszych jednostek. VTS posiada 6 stacji brzegowych radarowych oraz grupę transponderów AIS. System VTS w Ningbo używa jednego z najlepszych i najszerzej stosownych programów do zaradzania ruchem statków  na  świecie (produkcji firmy HITT). Integrator HITT-a na rynek chiński przedstawił w trakcie wizyty atuty swojego systemu.  Podczas pobytu w centrum przedstawiono główne jego zadania (V-ce dyrektor Urzędu Morskiego Ningbo ds Bezpieczeństwa Pan Cpt. Xian oraz główna operator VTS Pani Youn) oraz możliwości współpracy pomiędzy naszymi instytucjami.