Wydział Nawigacyjny

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO AKADEMII MORSKIEJ
W SZCZECINIE
zawiadamiają
o
PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr Sambora Guze
nt.: "Model bezpieczeństwa nawigacyjnego statku na akwenie otwartym w aspekcie podejmowania decyzji"
W dniach 12-14 października 2011 r. w Świnoujściu odbyła się XIV międzynarodowa konferencja Inżynieria Ruchu Morskiego (MTE11), w której uczestniczyły 74 osoby. Podczas konferencji, w dziewięciu sesjach tematycznych, zaprezentowano 55 artykułów naukowych, które opublikowano w materiałach konferencyjnych. Wśród prelegentów, oprócz polskich naukowców, znaleźli się goście z Niemiec, Litwy, Finlandii i Słowenii. W trakcie zaplanowanego rejsu statkiem m/s „Chateaubriand” uczestnicy mieli okazję zobaczyć, jak wyglądają prace nad jedną z większych inwestycji w naszym regionie – budową gazoportu.
Rada Wydziału Nawigacyjnego na posiedzeniu w dniu 19.10.2011r. zatwierdziła Plan Posiedzeń Rady Wydziału Nawigacyjnego oraz Plan Pracy Wydziału Nawigacyjnego (link).
Rada Wydziału Nawigacyjnego na posiedzeniu w dniu 19.10.2011r. przyjęła i dopuściła do publicznej obrony rozprawę doktorską mgr Sambora Guze na temat:

„Model bezpieczeństwa nawigacyjnego statku na akwenie otwartym w aspekcie podejmowania decyzji”

oraz wyznaczyła termin publicznej obrony na dzień 30.11.2011 roku o godzinie 11:00
w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ulicy Wały Chrobrego 1-2.
W dniu 11 października 2011 roku w Parlamencie Europejskim odbyło się seminarium poświęcone rozwojowi zawodów morskich. W spotkaniu uczestniczył dyrektor Instytutu Technologii Morskich Janusz Uriasz. Tematem jego wystąpienia był „Rozwój zawodów morskich w osiągnięciu celów strategii europejskiej dla regionu morza Bałtyckiego”.