Wydział Nawigacyjny

W dniach 30-31.08. br. odbyła się w Hamburgu Międzynarodowa Konferencja Information on Ships ISIS 2011. Organizatorem konferencji był Niemiecki Instytut Nawigacji (DGON). W konferencji uczestniczyło 75 przedstawicieli ośrodków badawczych, uczelni wyższych, administracji morskich i przemysłu branży morskiej sektora IT z całego świata.
W dniu 23 czerwca 2012 odbyły się w Szczecinie obchody Światowego Dnia Hydrografii. Na zaproszenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, organizatora uroczystości, jednostka hydrograficzna Akademii Morskiej HYDROGRAF XXI wraz z pracownikami Katedry Geoinformatyki uczestniczyła w obchodach. Prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, hydrograf morski kat. A, mgr inż. Natalia Wawrzyniak i mgr inż. Grzegorz Zaniewicz prezentowali wyposażenie hydrograficzne jednostki w tym sondę wielowiązkową GeoSwath Plus, sonar EdgeTech 4125 oraz sonar MS 1000. Jednostkę wizytowało wielu hydrografów w tym Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej kmdr Henryk Nitner.
W dniach 2-6.07.2012 r. w Londynie odbyła się 58 sesja Podkomitetu ds. Bezpieczeństwa Żeglugi (NAV) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

W obradach, w ramach delegacji polskiej, uczestniczyli pracownicy Wydziału Nawigacyjnego: dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski prof. nadzw. AM i dr inż. Witold Kazimierski, gdzie zaprezentowali innowacyjny nawigacyjny system wspomagania decyzji na statku morskim NAVDEC, opracowany w Akademii Morskiej w Szczecinie.
W dniach 14-15 czerwca 2012 delegacja AM IRM gościła w Zhejiang Ocean University (ZOU) w Chińskiej prowincji Zheijang (archipelag Zhoushan). W trakcie wizyty podpisano umowę o współpracy pomiędzy Instytutem IRM a wydziałem Naval Architecture and Civil Engineering. W imieniu IRM umowę podpisał dyrektor prof. L. Gucma, natomiast gospodarzy reprezentował profesor Xie dziekan wydziału. Gospodarze zostali zaproszeni do rewizyty w Polsce na jesieni tego roku. Umowa intencyjna obejmuje wymianę studentów na studiach 3ciego stopnia oraz wymianę profesorów.
W dniach 11-12.06 Odbyło się międzynarodowe seminarium International Marine Technologies Workshop na Uniwersytecie Nottingham w Ningbo (Chiny).
W seminarium uczestniczyło około 100 osób bezpośrednio związanych z branżą morska (firmy technologiczne jak Ulstein, Hyundai, Samsung, firmy doradcze i zarządzające jak Lloyds czy R+) firmy technologii elektronicznych (Levonic, IBM) oraz szereg uniwersytetów (Nottingham, AM,WHUT i inne).