Wydział Nawigacyjny

W dniach 2 i 3 marca 2017 roku w hotelu Windsor w Jachrance k. Warszawy odbyło się drugie w kadencji 2016-2020 posiedzenie Konwentu Dziekanów Wydziałów mających uprawnienia doktoryzowania w dyscyplinie geodezji i kartografii. 
8 marca w Sali Senatu AM w godz. 9.30-11.30 odbędzie się szkolenie z ochrony i zarządzania własnością intelektualną.
W dniach 29 stycznia 4 luty 2017 odbyło się w Londynie 4 posiedzenie Podkomitetu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) ds. Czynnika Ludzkiego, Szkolenia i Obowiązków Wachtowych (HTW). W pracach Podkomitetu, reprezentując delegację Polski, uczestniczył dyrektor Instytutu Technologii Morskich prof. Janusz Uriasz.

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego ogłasza nabór dodatkowy, uzupełniający na studia niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017 na kierunkach:

  1. nawigacja, studia I stopnia inżynierskie – składanie dokumentów do dn. 09.01.2017 r.,
  2. nawigacja, studia II stopnia magisterskie – składanie dokumentów do dn. 06.03.2017 r.
W dniach 14-16.12.2016 r. w ESTEC Noordwijk w Holandii odbyła się konferencja Navitec 2016 organizowana cyklicznie od 8 lat przez ESA (Europejską Agencję Kosmiczną) we współpracy z CNES, DLR i University of the Federal Armed Forces Munich.