Wydział Nawigacyjny

W dniach 28.09.2016 14.10.2016  zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do zgłaszania się  na wyjazdy ERASMUS+  na studia w roku akademickim 2016/2017 (w semestrze letnim).To już ostatnia szansa na wyjazd na studia w roku akademickim 2016/2017. 
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowało rozporządzenie dot. warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach priorytetu 1  Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020.  Pomoc przyznawana będzie m.in. na działania o charakterze "innowacji".
W dniach 30.08-02.09.2016r. w Arłamowie odbyła się kolejna Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'Transport XXI wieku'.
Niniejszym informujemy, że kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin zgodnie z decyzją Nr 790/P-DUN/2016 z dn. 17 czerwca 2016 r. uzyskał dofinansowanie na lata 2016-2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Dnia 29.06.2016 r odbyła się na Wydziale Nawigacyjnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie transport Pani mgr inż. Kingi Łazugi nt.: Model optymalnego rozmieszczenia sił i środków do zwalczania rozlewów olejowych"