Wydział Nawigacyjny

19.06 odbyło się pierwsze techniczne spotkanie projektu MAGS (Maritime Adaptive GNSS Concept) prowadzonego od 18.06 na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej na Wydziale Nawigacyjnym w partnerstwie z DLR (German Aerospace Center), SIRM UK Marine Ltd (SOCIETA' ITALIANA RADIO MARITTIMA S.P.A), University of Ljubljana (Słowenia).

Obchody Światowego Dnia Morza w dniach 13-15 czerwca w Szczecinie były okazją do zaprezentowania potencjału Wydziału Nawigacyjnego i uczelni. Sekretarz Generalny IMO, Pan Kitack Lim z Korei Południowej w towarzystwie gospodarza Światowych Dni Morza, ministra Marka Gróbarczyka, został przyjęty 13.06 przez władze Akademii Morskiej w Szczecinie w Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego oraz Europejskim Centrum Szkoleń LNG.

Dnia 13 czerwca 2018 roku Rada Wydziału Nawigacyjnego w toku postępowania habilitacyjnego nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport Pani dr inż. Dorocie Łozowickiej z Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.
Dnia 30.05.2018 r. odbyła się na Wydziale Nawigacyjnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie transport, Pana mgr. inż. kpt. ż.w. Jana Dzwonkowskiego nt.: „Kinematyczna metoda określania bezpiecznych parametrów zakoli na torach wodnych”.
Szkolenie pt. „Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną” odbędzie się na Wałach Chrobrego w sali 28 dn. 8 czerwca (piątek) w godz.: 10:30-11:30.