Wydział Nawigacyjny

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nawigacyjnego przyjmuje dokumenty od 8:00-15:00 w pokoju 131, telefon 735

studia stacjonarne I stopnia
kierunek nawigacja, transport, geodezja i kartografia, informatyka do 12.07.2017, ogłoszenie wyników 14.07.2017
studia stacjonarne II stopnia
kierunek nawigacja do 22.09.2017, ogłoszenie wyników 22.09.2017

studia niestacjonarne I stopnia
kierunek nawigacja do 15.12.2017 ogłoszenie wyników 20.12.2017
kierunek geodezja i kartografia, informatyka do 22.09.2017, ogłoszenie wyników 22.09.2017
studia niestacjonarne II stopnia
kierunek nawigacja do 15.12.2017 ogłoszenie wyników 20.12.2017
kierunek geoinformatyka do 22.09.2017, ogłoszenie wyników 22.09.2017