Wydział Nawigacyjny

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego zaprasza pracowników i studentów wydziału na prelekcję w ramach Wydziałowego Seminarium Naukowego pt."Zastosowania badawcze i edukacyjne produktów GNSS firmy Spirent Communications", którą wygłosi Pan Dariusz Zmysłowski z firmy Systemics-PAB (dystrybutora Spirent). Prezentacja odbędzie się we środę 07.06.2017 r. w Sali Senatu o godz. 12:30.