Wydział Nawigacyjny

W dniu 16 marca 2017 roku w Instytucie Nawigacji Morskiej odbyło się wręczenie ceryfikatów ukończenia kursu AutoCAD-advanced. Szkolenie obejmowało sześćdziesiąt godzin zajęć praktycznych z dwuwymiarowego (2D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Szkolenie prowadził wykładowca - instruktor dr inż. Waldemar Kostrzewa (CadSoft) a zorganizował je i koordynował Instytut Nawigacji Morskiej.

W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele akademiccy Wydziału Nawigacyjnego INM, IIRM oraz CIRM:
  • dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk, prof.nadzw.AM
  • mgr inż. Mateusz Bilewski
  • mgr inż. kpt. ż.w. Remigiusz Dzikowski
  • mgr inż. Rafał Gralak
  • dr hab. inż. st. of. Maciej Gucma, prof. nadzw. AM
  • mgr inż. st. of. Monika Hapanionek
  • mgr inż. kpt.ż.w. Barbara Kwiecińska
  • mgr inż. Bartosz Muczyński
  • dr inż. Marcin Przywarty
  • mgr inż. Paulina Sobkowicz
Międzynarodowe Certyfikaty CAD firmy Autodesk (będące najbardziej wiarygodnym, honorowanym na całym świecie, dokumentem potwierdzającym znajomość oprogramowania) uczestnikom kursu wręczyli: instruktor dr inż. Waldemar Kostrzewa oraz dyrektor INM dr hab. inż. Maciej Gucma, prof. nadzw.AM.
dyrektor INM dr hab. inż. Maciej Gucma, prof. nadzw. AM oraz instruktor mgr inż. Waldemar Kostrzewa (foto A. Bąk)uczestnicy szkolenia AutoCad (foto A. Bąk)