Wydział Nawigacyjny

W dniach 29 stycznia 4 luty 2017 odbyło się w Londynie 4 posiedzenie Podkomitetu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) ds. Czynnika Ludzkiego, Szkolenia i Obowiązków Wachtowych (HTW). W pracach Podkomitetu, reprezentując delegację Polski, uczestniczył dyrektor Instytutu Technologii Morskich prof. Janusz Uriasz.
Komitet HTW zajmuje się pracami nad zmianami konwencji STCW. Zapisy Konwencji dotyczą m.in. standardów wyszkolenia marynarzy, które uwzględniają programy kształcenia nawigatorów i mechaników kształconych w naszej uczelni.

Podczas posiedzenia Komitet zajmował się opracowaniem wytycznych dotyczących: przeciwdziałania zmęczeniu załóg statków morskich, wymagań dotyczących żeglugi na wodach polarnych, kursów modelowych dla motorzystów wchodzących w skład wachty siłowni okrętowej, kursu modelowego dotyczącego oceny, egzaminowania i certyfikacji marynarzy (3.12), kursu dotyczącego szkolenia egzaminatorów (6.09), kursu dotyczącego prowadzenia oceny na statku (1.30), kursu dotyczącego wykorzystania symulatora siłowni okrętowych (2.07), kursu dotyczącego świadectw dla starszych oficerów pokładowych, wyszkolenia załóg statków rybackich (STCW-F), projektem modernizacji systemu GMDSS, a także bieżącymi sprawami Komitetu i krajów członkowskich Międzynarodowej Organizacji Morskiej.

Podkomitet HTW przyjął także propozycje aktualizacji kolejnych kursów modelowych w dwuletnim planie pracy np. kursu modelowego dotyczącego obsługi radaru na poziomie operacyjnym oraz zarządzania (1.08), kursu modelowego AIS (1.34), LNG (1.36), przeciwpożarowego (2.03), zarządzania tłumem (1.28), indywidualnych technik ratowniczych (1.19), nowych kursów modelowych: dla elektryków poziomu wsparcia, umiejętności kierowniczych i zarządzania, załóg statków objętych kodem IGF.