Wydział Nawigacyjny

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego ogłasza nabór dodatkowy, uzupełniający na studia niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017 na kierunkach:

  1. nawigacja, studia I stopnia inżynierskie – składanie dokumentów do dn. 09.01.2017 r.,
  2. nawigacja, studia II stopnia magisterskie – składanie dokumentów do dn. 06.03.2017 r.