Wydział Mechaniczny

Centrum Transferu Technologii Morskich zaprasza pracowników AM na szkolenie przedstawiające możliwości finansowania badań i współpracy międzynarodowej ze środków zagranicznych.
Centrum Transferu Technologii Morskich zaprasza pracowników naukowo-badawczych WYDZIAŁU MECHANICZNEGO Akademii Morskiej w Szczecinie do udziału w śniadaniu biznesowym, czyli spotkaniu przedstawicieli nauki i biznesu, które ma na celu nawiązanie kontaktów i rozpoczęcie współpracy przy realizacji wspólnych projektów, badań czy zleceń.
Ogłaszamy nabór na SZKOŁĘ LETNIĄ w ramach programu MELES (More Entrepreneurial Life at European Schools finansowanego z programu ERASMUS+)
Dwa projekty z udziałem naszej uczelni zdobyły dofinansowanie w pierwszym konkursie programu Interrreg Baltic Sea Region 2014-2020 .
Dnia 17 listopada 2015 roku w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Waldemara Kostrzewy pt. "Analiza uszkodzeń systemów chłodniczych jednostek rybackich".