Wydział Mechaniczny

   W dniu 09.03.2010 roku w sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie  odbyło się seminarium naukowe Wydziału Mechanicznego na temat: „Ochrona brzegów przed falami morskimi”, w którym razem  z licznymi pracownikami Akademii Morskiej uczestniczyli zaproszeni goście: Pan prof. dr hab. inż. dr hc. Krzysztof Marchelek z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Pan  mgr inż. Antoni Bednarek kierownik  Ośrodka Hydromechaniki Okrętu Centrum Techniki  Okrętowej w Gdańsku.

   Pracownicy Wydziały Mechanicznego prof. Y. Kravtsov i dr J. Chrzanowski uczestniczyli w sesji sprawozdawczej polskiej sekcji Rady Asocjacji Euroatom, która odbyła się w dniach 15 - 16 marca 2010 roku w Warszawie.
 
   W dniach 4-5 marca dr Bohdan Bieg z Zakładu Fizyki uczestniczył w seminarium naukowym w Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) Teilinstitut Greifswald, z którym to ośrodkiem nasza uczelnia ma podpisane porozumienie o współpracy naukowej. Celem tego seminarium było omówienie bieżących problemów  związanych z polarymetryczną diagnostyką plazmy, projektowaną dla powstającego w tym ośrodku naukowym reaktora termonuklearnego - stellaratora Wendelstein7-X (W7-X).
 
   W Instytucie Nauk Podstawowych Technicznych przy ul. Podgórnej w dniu 08.03.2010 miało miejsce uruchomienie dwóch nowych dydaktyczno – naukowych pracowni: Pracowni Nowych  Technologii i Materiałów oraz Pracowni Badań Właściwości Fizykochemicznych Metali.  W uroczystości wziął udział JM Rektor Stanisław Gucma oraz zaproszeni goście.  
 
   W dniach od 1do 4 marca 2010 roku w Zadarze ( Chorwacja)  odbyła się „Safety on Board  Conference” ( konferencja bezpieczeństwa na statkach ) przeprowadzona przez firmę żeglugową Mitsui OSK Lines. W konferencji brał udział dr inż. starszy of. mech.  Włodzimierz Kamiński (ITESO).