ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 w Akademii Morskiej w Szczecinie

Kalendarz roku akademickiego 2016-2017

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 w Akademii Morskiej w Szczecinie

Kalendarz roku akademickiego 2015-2016
Szczegółowy rozkład organizacji roku akademickiego 2015-2016
Podział na grupy 2015-2016
Wydział nawigacyjny - kierunek - nawigacja
Wydział nawigacyjny - kierunek transport
Wydział nawigacyjny - kierunek informatyka
Wydział nawigacyjny - kierunek geodezja i kartografia
Wydział nawigacyjny - 2015/2016 - studia niestacjonarne icona pdf big 50x50
Wydział inżynieryjno-ekonomiczny transportu - kierunek transport - studia I stopnia
Wydział inżynieryjno-ekonomiczny transportu - kierunek transport - studia II stopnia
Wydział inżynieryjno-ekonomiczny transportu - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia
Wydział inzynieryjno-ekonomiczny transportu - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia
Wydział inżynieryjno-ekonomiczny transportu - kierunek logistyka - studia I stopnia
Wydział mechaniczny - kierunek - mechanika i budowa maszyn
Wydział mechaniczny - kierunek - mechanika i budowa maszyn - studia I stopnia

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 w Akademii Morskiej w Szczecinie

Kalendarz roku akademickiego 2014-2015
Szczegółowy rozkład organizacji roku akademickiego 2014-2015
Podział na grupy 2014-2015
Wydział nawigacyjny - kierunek - nawigacja - studia I stopnia
Wydział nawigacyjny - kierunek - nawigacja - studia II stopnia
Wydział nawigacyjny - kierunek transport
Wydział nawigacyjny - kierunek informatyka
Wydział nawigacyjny - kierunek geodezja i kartografia
Wydział inżynieryjno-ekonomiczny transportu - kierunek transport - studia I stopnia
Wydział inżynieryjno-ekonomiczny transportu - kierunek transport - studia II stopnia
Wydział inżynieryjno-ekonomiczny transportu - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia
Wydział inzynieryjno-ekonomiczny transportu - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia
Wydział inżynieryjno-ekonomiczny transportu - kierunek logistyka - studia I stopnia
Wydział mechaniczny - kierunek - mechanika i budowa maszyn - studia II stopnia
Wydział mechaniczny - kierunek - mechatronika - studia I stopnia
Wydział mechaniczny - kierunek - mechanika i budowa maszyn - studia I stopnia

 

 
Plany nauczania zostały przeniesione do Intranetu AM, odpowiednio:
Wydział Nawigacyjny
Wydział Mechaniczny
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu