Plany zajęć na semestr zimowy 2014-15.
Plany zajęć na semestr zimowy 2014-15.

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 w Akademii Morskiej w Szczecin

 

 • Kalendarz roku akademickiego 2014-2015
 
 • Szczegółowy rozkład organizacji roku akademickiego 2014-2015
 
 • Podział na grupy 2014-2015
 
 • Wydział nawigacyjny - kierunek - nawigacja - studia I stopnia
 
 • Wydział nawigacyjny - kierunek - nawigacja - studia II stopnia
 
 • Wydział nawigacyjny - kierunek transport
 
 • Wydział nawigacyjny - kierunek informatyka
 
 • Wydział nawigacyjny - kierunek geodezja i kartografia
 
 • Wydział inżynieryjno-ekonomiczny transportu - kierunek transport - studia I stopnia
 
 • Wydział inżynieryjno-ekonomiczny transportu - kierunek transport - studia II stopnia
 
 • Wydział inżynieryjno-ekonomiczny transportu - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia
 
 • Wydział inzynieryjno-ekonomiczny transportu - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia
 
 • Wydział inżynieryjno-ekonomiczny transportu - kierunek logistyka - studia I stopnia
 
 • Wydział mechaniczny - kierunek - mechanika i budowa maszyn - studia II stopnia
 
 • Wydział mechaniczny - kierunek - mechatronika - studia I stopnia
 
 • Wydział mechaniczny - kierunek - mechanika i budowa maszyn - studia I stopnia
 

 

  1. doktoranckie
 2. I stopnia
  • Geodezja i Kartografia 2008
  • Geodezja i Kartografia 2012
   • Część A - opis programu kształcenia dla Kierunku Geodezja i Kartografia 2012 pobierz
   • Część B - Program studiów Geodezja i Kartografia 2012 pobierz
  • Geodezja i Kartografia 2012 korekta 2012-13
   • Część A - opis programu kształcenia dla Kierunku Geodezja i Kartografia 2012 pobierz
   • Część B - Program studiów Geodezja i Kartografia 2012 pobierz
  • Informatyka 2009
  • Informatyka 2012
   • Część A - opis programu kształcenia dla kierunku Informatyka pobierz
   • Część B - program studiów dla kierunku Informatyka pobierz
  • Informatyka 2012 korekta 2012-13
   • Część A - opis programu kształcenia dla kierunku Informatyka pobierz
   • Część B - program studiów dla kierunku Informatyka pobierz
  • Nawigacja 2007
  • Nawigacja 2010
  • Nawigacja 2011
  • Nawigacja 2012
   • Część A - opis programu kształcenia dla kierunku nawigacja 2012 pobierz
   • Część B1 - program studiów Transport Morski 2012 pobierz
   • Część B2 - program studiów Połowy Morskie 2012 pobierz
   • Część B3 - program studiów Inżynieria Ruchu Morskiego 2012 pobierz
   • Część B4 - program studiów Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne 2012 pobierz
   • Część B5 - program studiów Ratownictwo 2012 pobierz
   • Część B6 - program studiów Morskie Systemy Informatyczne 2012 pobierz
   • Część B7 - program studiów Eksploatacja Jednostek Pływających OFFSHORE 2012 pobierz
   • Część B8 - program studiów Transport Morski i Śródlądowy 2012 pobierz
   • Część B9 - program studiów Górnictwo Morskie 2012 pobierz
   • Część C - Książka Praktyk Morskich dla Praktykantów Pokładowych pobierz
  • Nawigacja 2012 - korekta 2014
   • Część B - opis programu kształcenia dla kierunku nawigacja 2012 pobierz
   • Część B - program studiów Transport Morski 2012 - korekta 2014 pobierz
   • Część B - program studiów PM, IRM, PHiON, RAT, MSI, OFF, TMiS, GM - korekta 2014 pobierz
   • KPM TRB deck cadets pobierz
  • Nawigacja 2012 - korekta 2012-13
   • Część A - opis programu kształcenia dla kierunku nawigacja 2012 pobierz
   • Część B1 - program studiów Transport Morski 2012 pobierz
   • Część B2 - program studiów Połowy Morskie 2012 pobierz
   • Część B3 - program studiów Inżynieria Ruchu Morskiego 2012 pobierz
   • Część B4 - program studiów Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne 2012 pobierz
   • Część B5 - program studiów Ratownictwo 2012 pobierz
   • Część B6 - program studiów Morskie Systemy Informatyczne 2012 pobierz
   • Część B7 - program studiów Eksploatacja Jednostek Pływających OFFSHORE 2012 pobierz
   • Część B8 - program studiów Transport Morski i Śródlądowy 2012 pobierz
   • Część B9 - program studiów Górnictwo Morskie 2012 pobierz
  • Transport 2008
  • Transport 2012
   • Część A - Opis programu kształcenia dla kierunku Transport 2012 pobierz
   • Część B - program studiów IBTM 2012 pobierz
   • Część B - program studiów TiSN 2012 pobierz
  • Transport 2012 korekta 2012-13
   • Część A - Opis programu kształcenia dla kierunku Transport 2012 pobierz
   • Część B - program studiów IBTM 2012 pobierz
   • Część B - program studiów TiSN 2012 pobierz
 3. II stopnia
  • Nawigacja 2010
  • Nawigacja 2012
   • Część A - opis programu kształcenia dla kierunku Nawigacja II stopnia 2012 pobierz
   • Część B - program studiów Nawigacja II stopnia 2012 pobierz
  • Nawigacja 2012 korekta 2012-13
   • Część A - opis programu kształcenia dla kierunku Nawigacja TM mgr 2012 pobierz
   • Część B - program studiów Nawigacja TM mgr 2012 pobierz
 1. doktoranckie
  • 2012
  • 2012 - korekty
 2. I stopnia
  • GIK 2010
  • GIK 2012
   • Część A - opis programu kształcenia dla kierunku Geodezja i Kartografia 2012 pobierz
   • Część B - program studiów Geodezja i Kartografia 2012 - niestacjonarne pobierz
  • GIK 2012 korekta 2012-13
   • Część A - opis programu kształcenia dla kierunku Geodezja i Kartografia 2012 pobierz
   • Część B - program studiów Geodezja i Kartografia 2012 - niestacjonarne pobierz
  • Informatyka 2009
  • Informatyka 2012
   • Część A - opis programu dla kierunku Informatyka pobierz
   • Część B - program studiów Informatyka pobierz
  • Nawigacja TM 2007
  • Nawigacja TM 2011
  • Nawigacja TM 2012
   • Część A - opis programu dla kierunku Nawigacja pobierz
   • Część B - program studiów TM 2012 - niestacjonarne pobierz
  • Nawigacja TM 2012 korekta 2014
   • Część A - opis programu dla kierunku Nawigacja 2012 pobierz
   • Część B - program studiów TM 2012 - niestacjonarne - korekta 2014 pobierz
   • KPM TRB deck cadets pobierz
  • Nawigacja TM 2012 korekta 2012-13
   • Część A - opis programu dla kierunku Nawigacja 2012 pobierz
   • Część B - program studiów TM 2012 - niestacjonarne 2012 pobierz
 3. II stopnia
  • Nawigacja TM 2010
  • Nawigacja TM 2012
   • Część A - opis programu kształcenia dlakierunku Nawigacja II stopnia pobierz
   • Plan studiów N TM II stopnia pobierz
   • Plan studiów N TM - ENG II stopnia pobierz
 1. EO
  • Program Mechatronika EO 2010-11 pobierz
  • Program Mechatronika EO 2010-11 pobierz
 2. OoWEFiP
 3. DiRMiUO STCW 2011 pobierz
 4. DiRMiUO 2012-13 pobierz
 5. EOUNiE 2012-13 pobierz
 6. Mechatronika EO 2013-14 pobierz
 7. Mechatronika EO - ENG 2013-14 pobierz
 8. AB MSE Mechatronika KRK 2012 pobierz
 9. EOUNIE program STCW 2011 pobierz
 10. ESO program STCW 2011 pobierz
 1. BiEMSE
 2. EO
 3. ESO 2010
  • ESO program STCW niestacjonarne pobierz
 4. ESO 2014
 1. Logistyka
 2. Transport
 3. ZiIP
 1. Logistyka
 2. Transport
 3. ZIP