MSDN Academic Alliance – program firmy Microsoft skierowany do studentów i pracowników naukowych. Uczestnicy mogą pozyskać darmowe kopie pewnej części oprogramowania firmy Microsoft (systemów operacyjnych, programów biurowych, serwerów i środowisk tworzenia aplikacji) pod warunkiem, że będą korzystać z otrzymanego oprogramowania jedynie w celach edukacyjnych.

Przystąpić do programu mogą jedynie studenci i pracownicy uczelni zarejestrowanych w programie. Program MSDNAA opiera się o międzynarodowy program MSDN.

Linki:

1. Więcej informacji:
http://www.microsoft.com/poland/edukacja/uczelnie/studenci.aspx

2. Lista oprogramowania dostępnego w ramach programu:
http://www.microsoft.com/poland/edukacja/lista_oprogramowania.aspx

Procedura rejestracji

Wszyscy studenci AM mają automatycznie tworzone konta w systemie MSDNaa w momencie rozpoczęcia nauki. Link aktywacyjny przysyłany jest na podstawowe konto studenta utworzone na platformie Live@EDU, tj. @s.am.szczecin.pl. Konta MSDNaa tworzone są na okres do końca kolejnego roku kalendarzowego i przedłużane jedynie studentom kontynuującym naukę w AM.


Strona logowania dla zarejestrowanych użytkowników: http://msdnaa.am.szczecin.pl/