Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (SzOOP), dokumentu, który uszczegóławia zapisy dotyczące wsparcia z funduszy unijnych w latach 2014 – 2020. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat przyjętych zapisów. Czas do 15 kwietnia.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZAINAUGUROWANY
26 marca marszałek Olgierd Geblewicz oficjalnie ogłosił start RPO WZP 2014-2020. To blisko 1,6 mld euro dla naszego regionu. Pieniądze mają zostać zainwestowane w trzy obszary: gospodarka, infrastruktura i społeczeństwo. Przedstawiciel Komisji Europejskiej obecny na gali podkreślał, że zachodniopomorskie otrzymało dwa razy więcej środków niż w poprzednim okresie.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie i Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu AM w Szczecinie zapraszają do skorzystania z oferty wyjazdu techniczno-edukacyjnego.

CTTM agreguje potencjał naukowo-badawczy Akademii Morskiej. Prosimy pracowników o uzupełnienie w Naukowej Bazie Danych profilu w części dotyczącej Horyzontu.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Oko w oko z Pracodawcą". Będziemy gościć Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.