Plany zajęć na semestr letni 2014-15.
Plany zajęć na semestr letni 2014-15.

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 w Akademii Morskiej w Szczecin

 

 • Kalendarz roku akademickiego 2014-2015
 
 • Szczegółowy rozkład organizacji roku akademickiego 2014-2015
 
 • Podział na grupy 2014-2015
 
 • Wydział nawigacyjny - kierunek - nawigacja - studia I stopnia
 
 • Wydział nawigacyjny - kierunek - nawigacja - studia II stopnia
 
 • Wydział nawigacyjny - kierunek transport
 
 • Wydział nawigacyjny - kierunek informatyka
 
 • Wydział nawigacyjny - kierunek geodezja i kartografia
 
 • Wydział inżynieryjno-ekonomiczny transportu - kierunek transport - studia I stopnia
 
 • Wydział inżynieryjno-ekonomiczny transportu - kierunek transport - studia II stopnia
 
 • Wydział inżynieryjno-ekonomiczny transportu - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia I stopnia
 
 • Wydział inzynieryjno-ekonomiczny transportu - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - studia II stopnia
 
 • Wydział inżynieryjno-ekonomiczny transportu - kierunek logistyka - studia I stopnia
 
 • Wydział mechaniczny - kierunek - mechanika i budowa maszyn - studia II stopnia
 
 • Wydział mechaniczny - kierunek - mechatronika - studia I stopnia
 
 • Wydział mechaniczny - kierunek - mechanika i budowa maszyn - studia I stopnia
 

 

 Plany nauczania zostały przeniesione do Intranetu AM, odpowiednio:
Wydział Nawigacyjny
Wydział Mechaniczny
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu