INFORMUJEMY, IŻ 23 i 24 GRUDNIA 2013 R. BIURO PROJEKTU BĘDZIE NIECZYNNE.

FORMULARZE REKRUTACYJNE DO PROJEKTU„KOLUMBOWIE BIZNESU” W W/W DNIACH NALEŻY ZŁOŻYĆ NA PORTIERNI PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYMDO AKADEMII MORSKIEJ.

FORMULARZE BĘDĄ PRZYJMOWANE RÓWNIEŻ W DNIACH 27 i 30 GRUDNIA 2013 R. W GODZINACH: 9.00 – 15.00 PRZYPOMINAMY, IŻ FORMULARZ REKRUTACYJNY NALEŻY ZŁOŻYĆ ZGODNIE Z WYMOGAMI OPISANYMI W §3 PKT. 10 „REGULAMINU REKRUTACJI…”