Odpłatność roczna za studia niestacjonarne pierwszego stopnia wynosi w roku akademickim 2011/2012 na kierunkach:
Mechanika i budowa maszyn - 2950,00 złotych
Mechatronika - 2950,00 złotych

Odpłatność roczna za studia niestacjonarne drugiego stopnia wynosi w roku akademickim 2011/2012 na kierunku:
Mechanika i budowa maszyn - 2950,00 złotych
Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia odbywają zjazd w terminie:
23.01.2012r. - 31.03.2012r.

Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia odbywają zjazd w terminie:
19.03.2012r. - 09.06.2012r.
Mając na celu ujednolicenie sposobu komunikacji elektronicznej ze studentami AM, uruchomione zostały darmowe skrzynki pocztowe dla studentów, które stają się podstawowym kanałem komunikacji z Uczelnią. Są one jedną z usług oferowanych przez firmę Microsoft w ramach platformy Live@EDU. Wspomniane e-maile wprowadzone są do wszystkich systemów AM, takich jak:

- Wirtualna Uczelnia (system Dzikanat.XP),
- Biblioteka Główna (system Aleph),
- MSDNaa (darmowe programy Microsoft).

Więcej informacji o sposobie logowania się i użytkowania znajduje się na stronie uci.am.szczecin.pl w dziale Studenci.
Lista studentów skierowanych na obowiązkowe szkolenie biblioteczne w dniu 06.11.2010
Lista studentów skierowanych na obowiązkowe szkolenie BHP w dniu 2010-10-21
Od dnia 1.06.2010 roku zostanie uruchomione w systemie Dziekanat XP automatyczne naliczanie odsetek i będzie obejmowało wszystkie opłaty, których termin płatności upływa w wymienionym dniu.
Termin sesji zjazdowej dla studentów niestacjonarnych Wydziału Mechanicznego AM w roku akademickim 2010/2011.
Cieszę się bardzo, że mieliśmy możliwość zaprezentowania nowoczesnej platformy Microsoft Live@Edu służącej do wymiany informacji pomiędzy członkami społeczności akademickiej. Uczelnia, przystępując do programu, zyskała unikalną możliwość rozbudowania swojej infrastruktury o ofertę przeznaczoną specjalnie dla studentów i kadry dydatycznej.
Zapraszamy na prezentację platformy LIVE@EDU organizowaną przez firmę Microsoft, Wtorek 19.05.2009 o godz. 15:30 w auli im. prof. Łaskiego, Dla każdego uczestnika energetyzująco-słodką niespodzianka!!!
Każdemu Studentowi został przydzielony indywidualny numer subkonta. Wszelkie opłaty związane z tokiem studiów należy wpłacać na powyższy rachunek. Jednocześnie informujemy, że przestają obowiązywać dotychczasowe numery kont. Wpłaty dokonane na te konta będą rozliczane tylko na podstawie dostarczonych potwierdzeń realizacji do końca miesiąca.
W związku z nowelizacją przepisów Ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony RP w zakresie udzielania odroczeń oraz kontynuowania nowej formy szkolenia wojskowego studentów zaocznych, informuję, że w roku akademickim 2008/2009 organizowane są zajęcia teoretyczne w zakresie szkolenia przysposobienia obronnego.