4 stycznia w Politechnice Świętokrzyskiej odbyło się spotkanie prorektorów uczelni współpracujących w ramach Konsorcjum COP – Tradycja – Obronność. Było to pierwsze robocze spotkanie, na którym prorektorzy zaprezentowali swoją ofertę badawczą w zakresie współpracy z przemysłem obronnym.
Tuż przed końcem roku 2017 piętnaścioro studentów, doktorantów i absolwentów otrzymało nagrody Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie. Wręczenie wyróżnień odbyło się 15 grudnia w Sali Tradycji.
Trwają ostatnie dni naboru na studia niestacjonarne na Wydziałach Nawigacyjnym i Mechanicznym .
Z zadowoleniem informujemy, że dnia 20.12.2017 roku w ramach "Mikołajkowego Quizu Językowego" wylosowano nagrody.
Z przyjemnością informujemy, że 8 studentów z naszej Uczelni zakwalifikowało się do II etapu XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za finał w Poznaniu, w przyszłym roku w kwietniu.

12 grudnia w Szczecinie odbyło się spotkanie Grupy Roboczej - eksperckiej - ds. projektu "Zielona stocznia w Polsce" organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie w Akademii Morskiej w Szczecinie.

W dniach 9-13.11.2017 roku studenci Koła Naukowego Geodezji i Kartografii „METIRI” we współpracy z Geodezyjnym Kołem Naukowym „EQUATOR” (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) wykonali pomiar Jaskini „Dziura” w Tatrzańskim Parku Narodowym (TPN) technologią naziemnego skaningu laserowego.

Od 1 stycznia 2018 r. Akademia Morska w Szczecinie rozpoczyna realizację projektu CZAS na STAŻ II finansowanego z funduszy unijnych.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Przedstawiciele Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie oraz firmy Vitronic Machine Vision Polska Sp. z o. o. oficjalnie podpisali umowę o współpracy. 
Eric Kulbiej, student Nawigacji Akademii Morskiej w Szczecinie znalazł się w gronie czterech studentów - stypendystów naukowych Prezydenta Miasta Szczecina.
W dniu 5 grudnia na pływalni Akademii Morskiej odbyły się zawody pływackie o mistrzostwo naszej Uczelni. Udział wzięło ponad 80 studentów, którzy rywalizowali w kategorii kobiet i mężczyzn na dystansie 50 m w stylu grzbietowym, klasycznym i dowolnym.
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi ofertami zagranicznych staży, szkoleń i wydarzeń – KADRA 9/2017, które kierujemy do kadry akademickiej.
Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, iż kwartalnik Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie został zaindeksowany w bazie Web of ScienceTM  Core Collection Emerging Sources Citation Index Backfile (ESCI Backfile) stanowiącej archiwum bazy ESCI , do której Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie zostały włączone w ubiegłym roku.