Złożony w programie COST międzynarodowy projekt pt. "A pan-European Network for Marine Renewable Energy with a focus on Wave Energy" uzyskał aprobatę realizacji. Jest to akcja sieciująca, która łączy ponad 100 uczestników z 25 krajów.

Z zadowoleniem informujemy, że dnia 13.04.2018 roku w ramach "Wiosennego Quizu Językowego" wylosowano nagrody.

Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej ma przyjemność zaprezentować kwietniowy numer „Z nami w Świat…”, czyli aktualne międzynarodowe oferty nauki i pracy dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie.

Nauczyciel akademicki, pracownik Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, nasza koleżanka - Marta Barańska potrzebuje naszej pomocy. Wystarczy 1% podatku! Proste, prawda? Wystarczy, rozliczając PIT wpisać numer KRS: 0000 441 552, cel szczegółowy 1%: Marta Barańska. Akcję prowadzi fundacja Podróże bez Granic: 

10 kwietnia JM Rektor Wojciech Ślączka osobiście pogratulował zespołowi, który pod kierownictwem pani Magdy Kosińskiej pracował nad wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu Nowe Horyzonty z projektu POWER - finansowanego ze środków unijnych. 

Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.

Do 30.04.2018 zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do udziału w naborze  na wyjazdy na praktyki lądowe realizowane w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019 (czerwiec 2018-wrzesień 2019).

„Program rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Nowe szanse i wyzwania dla samorządów terytorialnych” - to temat II Konferencji konsultacyjnej dla nadodrzańskich samorządów. Spotkanie przedstawicieli MGMiŻŚ odbyło się 5 kwietnia 2018 roku w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Zapraszamy do odwiedzenia stoisk Akademii Morskiej w Szczecinie na targach edukacyjnych i zapoznania się z naszą ofertą.

Już od 9 kwietnia zapraszamy do udziału w unikalnym kursie przygotowującym do podjęcia studiów w Akademii Morskiej w Szczecinie.

Moduł teoretyczny szkoleń wojskowych w ramach Legii Akademickiej Akademii Morskiej dobiegł końca. W sobotę 24 marca do egzaminu w AM przystąpiło 49 osób, w tym 10 kobiet. Wszyscy zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym, zaliczając tym samym część teoretyczną szkolenia wojskowego w ramach Legii Akademickiej.

Akademia Morska w Szczecinie oraz Kongsberg Maritime Poland Sp. z o.o.  podpisały umowę ramową, regulującą warunki współpracy w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym.