Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
24 października, Szczecinek, dla naukowców i przedsiębiorców. Spotkanie biznesowe pomiędzy zachodniopomorskimi naukowcami oraz przedsiębiorcami. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy w zakresie badań i rozwoju oraz pozyskania funduszy na projekty innowacyjne. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z CTTM.
Studium Nauki Języków Obcych zaprasza do uczestnictwa w kursach języka angielskiego oraz języka niemieckiego.
Dzień Adaptacyjny organizowany dla studentów pierwszych lat ma na celu: poznanie władz wydziałów, zapoznanie z historią, dorobkiem i perspektywami po ukończeniu studiów w Akademii Morskiej w Szczecinie.

W związku z przygotowaniem do uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się obowiązkowe przygotowanie do defilady. Treningi odbywać się będą wg niżej przedstawionego harmonogramu. 

W dniach 11-15 września 2017r. w siedzibie głównej Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie odbyła się 4 sesja Podkomitetu ds. Przewozu Ładunków i Kontenerów.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.

Po zalogowaniu się na stronie http://wf-zajecia.am.szczecin.pl ( tak jak do WU ) dokonaj wyboru formy i terminu zajęć wychowania fizycznego, miejsca są limitowane.

Gra integracyjna „Akademickie podchody” odbyła się w poniedziałek 18 września w Akademii Morskiej w Szczecinie. Udział w niej wzięli studenci zza granicy, którzy wkrótce rozpoczną naukę na pierwszym roku studiów w Akademii.
W związku z przygotowaniem do uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się obowiązkowe przygotowanie do defilady. Treningi odbywać się będą wg niżej przedstawionego harmonogramu.
W związku z powstaniem oszczędności w projekcie CZAS NA STAŻ Akademia Morska w Szczecinie wystąpiła o zgodę do NCBiR na przedłużenie części staży do czterech miesięcy.
Akademia Morska w Szczecinie pozyskała blisko 2 mln zł na realizację staży dla studentów studiów I stopnia w ramach projektu CZAS na STAŻ II. Projekt realizowany będzie w okresie od stycznia 2018 r. do września 2019 r. Ze wsparcia będą mogli skorzystać już wiosną 2018 studenci 5 kierunków WIET i WN, którzy obecnie są na ostatni semestrze studiów I stopnia.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Zapraszamy do odwiedzenia stoisk Akademii Morskiej w Szczecinie na targach edukacyjnych i zapoznania się z naszą ofertą.  

4 sierpnia Narodowa Agencja Programu Erasmus + ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych do Akcji 2