Polski Związek Zarządców Statków, uwzględniając doniosłą rolę polskich marynarzy w sukcesie polskiego ship managementu, jak również wiążącą się z tym konieczność dbania o najwyższe standardy wyszkolenia marynarzy, niniejszym ogłasza ustanowienie nowej nagrody – Nagrody Polskiego Związku 
Zarządców Statków dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej.
W Londynie zakończyło się posiedzenie Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej. 

Badanie losów zawodowych absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie prowadzone jest od 2012 r. i ma charakter panelowy.

Można już aplikować na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie – na kandydatów na studia stacjonarne czekamy do 12 lipca.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Dziekan Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie - dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM zaprasza na absolutorium studentów rocznika 2013/2014, które odbędzie się w dniu 04.07.2017 r. (wtorek) o godzinie 12.00 w Sali Senatu AM.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
W dniu 23.06.2017r. pracownicy i studenci Akademii Morskiej w Szczecinie wzięli udział w turnieju strzeleckim o puchar Dziekan SSW Collegium Balticum.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Prezentujemy kolejny numer najświeższych informacji dla branży morskiej z zakresu konkursów na projekty i programów finansowania, szkoleń i konferencji, komercjalizacji i zmian zachodzących w sektorze nauki, a także podsumowujący wydarzenia w naszej uczelni.
Z przyjemnością informujemy, że studenci wszystkich wydziałów wzięli udział w Quizie Językowym.

Informujemy, że Kapituła Konkursu Zachodniopomorskie Noble w dziedzinie nauk o morzu przyznała nagrodę pracownikowi Instytutu Inżynierii Transportu

W dniach 25-26.05 odbyło się spotkanie z przedstawicielem branży hydrograficznej, Holenderskiej firmy Deep BV, Vincentem Riekerk. Spotkanie miało na celu zacieśnienie dotychczasowej współpracy, zwłaszcza na płaszczyźnie realizacji praktyk studenckich.
Nagroda Wilka Morskiego przyznawana jest corocznie zasłużonym absolwentom oraz wyróżniającym się studentom Akademii Morskiej w Szczecinie.

Innowacyjne laboratorium systemów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości powstało na Wydziale Nawigacyjnym  Akademii Morskiej w Szczecinie – jest to jedna z pierwszych na świecie jednostek wykorzystujących możliwości VR oraz AR dla potrzeb branży morskiej.