Projekt „KOLUMBOWIE BIZNESU” - DOTACJE NA ZAŁOŻENIE FIRM DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW AM !!!
  1. Do 40 tys. zł na założenie działalności gospodarczej
  2. Co miesięczne wsparcie przez pół roku w wysokości 1600 zł
  3. Szkolenia z zakresu prowadzenia własnej firmy i przygotowania biznes planu (40h)
  4. Doradztwo podstawowe i specjalistyczne z zakresu prowadzenia własnej firmy i przygotowania biznes planu (30h)

Dla kogo …
  • studenci niestacjonarni nieaktywni zawodowo;
  • osoby posiadające dyplom ukończenia AM i nieaktywne zawodowo lub zarejestrowane w PUP jako os. bezrobotne;
  • osoby do 30 roku życia;
  • osoby zamieszkałe na terenie: m. Szczecin, powiatu goleniowskiego lub polickiego.

Więcej informacji pod adresem: http://portalcttm.am.szczecin.pl/2980/kolumbowie-biznesu/

Nabór zgłoszeń rozpocznie się 02 grudnia 2013 r. i trwać będzie do 20 grudnia 2013 r.
Formularz rekrutacyjny wraz z Regulaminem rekrutacji będzie do pobrania od 20 listopada 2013 r. na stronie wskazanej powyżej.