Odpłatność roczna za studia niestacjonarne pierwszego stopnia wynosi w roku akademickim 2011/2012 na kierunkach:
Mechanika i budowa maszyn - 2950,00 złotych
Mechatronika - 2950,00 złotych

Odpłatność roczna za studia niestacjonarne drugiego stopnia wynosi w roku akademickim 2011/2012 na kierunku:
Mechanika i budowa maszyn - 2950,00 złotych