W związku z nowelizacją przepisów Ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony RP w zakresie udzielania odroczeń oraz kontynuowania nowej formy szkolenia wojskowego studentów zaocznych, informuję, że w roku akademickim 2008/2009 organizowane są zajęcia teoretyczne w zakresie szkolenia przysposobienia obronnego.

Chętnych studentów proszę o wypełnienie wniosku* i złożenie go w dziekanacie, do dnia 06.02.2009 r.
Zajęcia – dla wszystkich wydziałów – odbywać się będą w n/w terminach:
- 14.03.2009 – 1, 2 godz. lekcyjna, sala nr 6 przy ul. Szczerbcowej
- 28.03.2009 – 1, 2 godz. lekcyjna, sala nr 7 przy ul. Szczerbcowej

* wniosek w załączniku <pobierz>; dostępny również w dziekanacie.

KIEROWNIK STUDIUM WOJSKOWEGO
kmdr mgr inż. Andrzej Kraszewski