Każdemu Studentowi został przydzielony indywidualny numer subkonta. Wszelkie opłaty związane z tokiem studiów należy wpłacać na powyższy rachunek. Jednocześnie informujemy, że przestają obowiązywać dotychczasowe numery kont. Wpłaty dokonane na te konta będą rozliczane tylko na podstawie dostarczonych potwierdzeń realizacji do końca miesiąca.

Informujemy również o uruchomieniu platformy Wirtualna Uczelnia dla studentów. Platforma dostępna jest pod adresem http://wu.am.szczecin.pl.

Wszelkie informacje na temat subkont i dostępu do WU otrzymacie Państwo w swoim dziekanacie.