• Kierunek NAWIGACJA - studia I stopnia (specj. Transport Morski)
  • Kierunek NAWIGACJA - studia II stopnia
  • Kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA - studia I stopnia
  • Kierunek INFORMATYKA – studia I stopnia

Dla Kierunku studiów NAWIGACJA zajęcia będą realizowane w następujących sesjach zjazdowych:

I, II, III, IV roku studiów I stopnia (sesja zjazdowa 10-tygodniowa)
Od 13.01.2014 r. do 23.03.2014 r. 
program nauczania 2007 – rok  IV
program nauczania 2011 – rok III
program nauczania 2012 – rok I i II

I, II roku studiów II stopnia (sesja zjazdowa 10tygodniowa)
17.03.2014r. do 31.05.2014 r.
program nauczania 2012 – I i II rok