Starszego technika
w Zakładzie Inżynierii Materiałów Okrętowych

przy ul. Willowej 2-4

Wymagania:
 • wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe specjalistyczne (spawalnictwo),
 • obsługa komputera klasy PC,
 • obsługa urządzeń spawalniczych,
 • certyfikaty spawalnicze z metod: 111, 135, 311,141,
 • min. 5 lat doświadczenia w zawodzie spawacza.

Zadania:

 • sprawowanie opieki nad urządzeniami spawalniczymi,
 • obsługa urządzeń spawalniczych,
 • przygotowywanie urządzeń spawalniczych do zajęć dydaktycznych,
 • przygotowywanie próbek do zajęć dydaktycznych,
 • wykonywanie prac organizacyjnych w Zakładzie Inżynierii Materiałów Okrętowych.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 31.12.2018r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
z dopiskiem; „Praca: starszy technik”. Oferty można składać także osobiście w Dziale Kadr, pok. 54, tel. 91/48 09 326.
Zastrzegamy sobie możliwość kontakty tylko z wybranymi kandydatami.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności) znajduje się na stronie internetowej Akademii Morskiej w Szczecinie  www.am.szczecin.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego
  1-2,70-500 Szczecin, tel.: (91) 48 09 400, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Mogą się Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22  Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególne, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, np. w formie oświadczenia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich.
 6. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 7. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.